Firma STEGU Sp. z o.o. realizuje obecnie następujące Projekty Unijne:

Badanie i modelowanie procesu dojrzewania i suszenia płytek betonowych w firmie STEGU w celu stabilizacji parametrów fizycznych produktu finalnego

Lista zrealizowanych projektów: