Firma STEGU Sp. z o.o. realizuje obecnie następujące Projekty Unijne:

„Opracowanie innowacyjnych płytek betonowych w technologii bezklejowej wraz z rozbudową infrastruktury działu B+R przez STEGU Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej”
Realizacja działań z zakresu współpracy gospodarczej i promocji realizowane przez STEGU Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej.

Lista zrealizowanych projektów: