„STEGU” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską

pn. „Przygotowanie do wprowadzenia nowego produktu na rynek celem minimalizacji negatywnych skutków brexit w przedsiębiorstwie STEGU”

PBAR.02.01.00-00-0269/23

Głównym celem projektu jest minimalizacja strat jakie firma STEGU poniosła w związku z brexit, poprzez wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu w postaci lameli ściennych i tym samym pozyskanie przychodów w wymianie handlowej z Zjednoczonym Królestwem oraz innymi rynkami eksportowymi co przyczyni się nie tylko do minimalizacji strat z tytułu opuszczenia UE przez UK, ale zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Uruchomienie produkcji nastąpiło w 2021 przy wykorzystaniu zakupionych maszyn produkcyjnych: piły panelowej, strugarki czterostronnej oraz opłaszczowywarki. Lamele ścienne produkowane są z płyt typu MDF, HDF oraz opłaszczowywane są okleiną papierową.

Przedmiotem projektu jest dofinansowanie zakupu dwóch maszyn: strugarki czterostronnej i opłaszczowywarki. Planowane do produkcji lamele ścienne będą stanowiły nowy produkt w porównaniu z obecnie oferowanymi elewacyjnymi płytkami betonowymi i gipsowymi oraz panelami drewnianymi z drewna naturalnego i produktami z kamienia naturalnego. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do wzrostu sprzedaży na rynku Zjednoczonego Królestwa oraz na innych rynkach eksportowych.

Całkowita wartość projektu: 264 156,99 EUR
Kwota dofinansowania: 181 952,51 EUR

Strugarka czterostronna firmy SCM wraz ze zbliżeniem na tablicę informacyjną

Opłaszczowarka z firmy Unimak wraz ze zbliżeniem na tablicę informacyjną