„STEGU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską
pn. „Inwestycja w rozwój produktów w przedsiębiorstwie STEGU celem minimalizacji negatywnych skutków brexit”
Nr projektu: PBAR.02.01.00-00-0270/23

Głównym celem projektu jest minimalizacja strat jakie firma STEGU poniosła w związku z brexit, poprzez wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu w postaci lameli ściennych i tym samym pozyskanie przychodów w wymianie handlowej z Zjednoczonym Królestwem oraz innymi rynkami eksportowymi co przyczyni się nie tylko do minimalizacji strat z tytułu opuszczenia UE przez UK, ale zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Przedmiotem projektu jest sfinansowanie maszyn do rozwoju produkcji drewnopodobnych lameli ściennych. Mianowicie zakup maszyny do rozcinania i przewijania foli, systemu odpylania ze zbiornikiem na pył oraz zautomatyzowanego stanowiska do produkcji lameli.

Całkowita wartość projektu: 248 189,99 EUR
Kwota dofinansowania: 80 712,19 EUR

MASZYNA DO ROZCINANIA I PRZEWIJANIA FOLII

ZAUTOMATYZOWANE URZĄDZENIE DO PRODUKCJI LAMELI

SYSTEM ODCIĄGU PYŁÓW WRAZ ZE ZBIORNIKIEM