Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/2023/STEGU pn. „Zakup systemu odciągu, filtracji i magazynowania pyłów i zanieczyszczeń” – INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY Z DNIA 09.05.2023

W wyniku przeprowadzonego postępowania i analizy ofert wybrano następującego Wykonawcę:

Nazwa Wykonawcy: Nawara Serwis s.c. Marzena i Rafał Nawara

Adres siedziby Wykonawcy: Trzebień, ul. Bolesławiecka 40, 59-700 Bolesławiec

Cena netto zamówienia: 410 516,83 PLN