STEGU Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„Ekspansja na rynkach zagranicznych”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

– 6 Oś Priorytetowa – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

– Działanie 6.1 – Paszport do eksportuProjekty Unijne

Projekty Unijne


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.