Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/2023/STEGU pn.” Zakup zautomatyzowanego stanowiska do produkcji lameli” – INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY Z DNIA 18.04.2023

W ramach przeprowadzonego postępowania wybrano następującego Wykonawcę:

Nazwa Wykonawcy: ENERGO – PRZEM Przemysław Witkowski

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Powstańców Śląskich 6, 49-340 Lewin Brzeski

Cena netto zamówienia: 274 600,00 PLN