Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/2023/STEGU pn. „Zakup maszyny do rozcinania i przewijania folii” – INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY Z DNIA 09.05.2023

W wyniku przeprowadzonego postępowania i analizy ofert wybrano następującego Wykonawcę:

Nazwa Wykonawcy: FERRERE Sp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Długa 19C, 44-373 Wodzisław Śląski

Cena netto zamówienia: 30 760,00 EUR (w przeliczeniu na PLN: 141 434,48 wg kursu NBP z dnia 25.04.2023)