STEGU Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie produkcji, magazynowania, zamówień, sprzedaży i realizacji dostaw”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2.


Projekty Unijne

Projekty Unijne


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.