STEGU Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.08.01.01-16-057/10

„Podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej firmy Stegu Sp. z o.o.”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Projekty Unijne

Projekty Unijne


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.