Klej Multielastik

  • Na zewnątrz
  • Na zewnątrz

Akcesoria

MULTIELASTIK to sucha zaprawa klejąca przeznaczona do klejenia płytek wewnętrznych i fasadowych. Zapewnia dużą przyczepność i wytrzymałość wstępną. Po stwardnieniu nabiera właściwości wodo- i mrozoodpornych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wszystkie podłoża powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednorodną strukturę oraz być równe i oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb itp. Wyprawy i powłoki niestabilne, o niedostatecznej przyczepności, należy usunąć. Wewnętrzne podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 3 miesiące, tynki oraz cementowe jastrychy – co najmniej 4 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównująco – szpachlowej. Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe (np. betony komórkowe, płyty gipsowo-kartonowe) oraz podłoża pylące należy zagruntować środkiem do gruntowania.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika, zawierającego odpowiednią ilość czystej i chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednolitej masy. Odstawić na 5 min. i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników. Stwardniałej masy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i rozprowadzać na podłożu cienką warstwę, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60 do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem – jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. Płytki przykleja się w sposób, podany na opakowaniu płytek. Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem! Płytki dociskać równomiernie, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki bardzo duże powinny być układane tak, aby zaprawa przylegała do co najmniej 90% powierzchni płytki. Zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania. Szerokość spoin należy od rodzaju płytek. Przed twardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości. Elewacje, narażone na oddziaływanie opadów atmosferycznych, należy do czasu impregnacji i ewentualnego spoinowania chronić przed działaniem deszczu.

SKŁADOWANIE

Klej należy składować w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym pomieszczeniu przez okres 12 miesięcy od daty produkcji podanej na wieczku.

Wydajność:

do 3 m2 z opakowania