WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

 • Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnie do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi w przypadku płytek fugowych oraz impregnatu zabezpieczającego.
 • Jeżeli istnieje możliwość zakupienia narożników do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej na odpady. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
 • Różnice w kolorach i rozmiarach pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu.
 • Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
 • Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5oC.
 • Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek dlatego należy przed klejeniem dokładnie przeczytać instrukcje na opakowaniu.
 • UWAGA: Firma STEGU nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

PODŁOŻE

 • Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednia nośność, stałą i jednolitą strukturę, oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
 • Przed klejeniem należy ścianę w miarę potrzeby wyrównać zaprawą wyrównującą.
 • Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

 • Wyklejanie należy rozpoczynać od montażu narożników lub miejsc najbardziej widocznych, unikając nieładnych docinek i  łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
 • Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. tarki do styropianu.
 • Klejenie rozpoczynamy od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu.  W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łaty poziomu na wysokości nie przekraczającej wysokości płytki, tj. nad podłogą.
 • Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc kolejne rzędy płytek z przesunięciem o 1/2 szerokości płytki względem poprzedniego rzędu (nie należy kleić płytek jedna pod drugą w pionowym rzędzie).
 • Klej ELASTIK lub GIPSOLEP nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.
 • Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna lub metalu.

FUGOWANIE

 • Po całkowitym związaniu kleju można przystąpić do spoinowania. Najlepiej zastosować fugę RUSTICAL lub CLASSIC firmy Stegu. Nanosimy fugę w szczeliny pomiędzy płytkami zgodnie z instrukcją na opakowaniu fugi. Płytki fugujemy do 1/2 grubości płytki.
 • W celu zachowania jednolitego koloru, fugowanie jednej ściany najlepiej wykony­wać w tym samym dniu lub przy tej samej pogodzie. Nałożona fuga uzyskuje wytrzymałość po co najmniej 21 dniach.

KONSERWACJA

 • Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.

MATERIAŁY I NARZĘDZIA

 • PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
  • Grunt STEGU
  • Rękawice
  • Papier do zabezpieczenia podłogi
  • Nożyk
  • Pędzel do gruntowania
  • Wiaderko
 • KLEJENIE
  • Klej ELASTIK lub GIPSOLEP
  • Szpachelka z zębami
  • Piłka do drewna do cięcia płytek gipsowych
  • Tarka
  • Poziomica
  • Miarka
  • Ołówek
 • FUGOWANIE
  • „Zaprawa do spoinowania” lub „Zaprawa do klinkieru” firmy STEGU
  • Kielnia
  • Fugownica
  • Widerko z wodą
  • Wiertarka z końcówką mieszającą
 • KONSERWACJA
  • Impregnat „Żywy Kolor do Kamienia” firmy STEGU
  • Spryskiwacz