WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

 • Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
 • Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednora­zowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
 • Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy do­bierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
 • Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5oC.
 • Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.
 • UWAGA: Firma STEGU nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

PODŁOŻE

 • Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz być równe, suche i oczysz­czone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
 • Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

 • Wyklejanie należy rozpoczynać od montażu narożników lub miejsc najbardziej widocznych, unikając nieładnych docinek i łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
 • Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. tarki do styropianu.
 • Klejenie rozpoczynamy od dołu (fugą na płytce skierowaną ku górze) opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego, poziomego pod­parcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łaty poziomu na wysokości nieprzekraczającej wysokości płytki, tj. nad podłogą. Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc kolejne rzędy płytek z przesunięciem o 1/2 szerokości płytki względem poprzedniego rzędu (nie należy kleić płytek jedna pod drugą w pionowym rzędzie).
 • Klej ELASTIK lub GIPSOLEP nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.
 • Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna lub metalu.

KONSERWACJA

 • Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.

MATERIAŁY I NARZĘDZIA

 • PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
  • Grunt STEGU
  • Rękawice
  • Papier do zabezpieczenia podłogi
  • Nożyk
  • Pędzel do gruntowania
  • Wiaderko
 • KLEJENIE
  • Klej ELASTIK lub GIPSOLEP
  • Szpachelka z zębami
  • Piłka do drewna do cięcia płytek gipsowych
  • Tarka
  • Poziomica
  • Miarka
  • Ołówek
 • KONSERWACJA
  • Impregnat „Żywy Kolor do Kamienia” firmy STEGU
  • Spryskiwacz