WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż lameli na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów oraz kolorów produktu po montażu nie będą uwzględniane. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości lameli pochodzących z jednej partii produkcyjnej daje gwarancję powtarzalności koloru i usłojenia.

PODŁOŻE

 • Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić odpowiednią ilość lameli oraz kleju montażowego lub łączników mechanicznych (wkrętów) – w zależności od wybranej metody montażu. Przed finalną aplikacją zalecamy ułożenie próbnego wzoru na podłodze lub rozrysowanie na ścianie linii pomocniczych.
 • Wszystkie podłoża przed klejeniem lameli powinny być nośne, suche i czyste – bez kurzu, resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów. Powłoki niestabilne należy usunąć.
 • Przy montażu sufitowym, sprawdź nośność konstrukcji. W przypadku montażu dużej ilości paneli, pamiętaj by zawsze instalować je do profili konstrukcyjnych lub innych elementów wzmacniających konstrukcję.

INSTRUKCJA MONTAŻU

 • Przygotuj narzędzia do montażu: okulary ochronne, rękawice ochronne, ołówek stolarski, wiertarko–wkrętarka, piła ręczna do drewna, miarka, łącznik mechaniczny z metalowym trzpieniem, poziomica, kątownik, wiertło do betonu, wiertło do drewna, pogłębiacz otworów do drewna, wkręty z końcówką samowiercącą z płaskim łbem, kostka ścierna (gradacja 180), kantówki (listwy drewniane), zaślepki.
 • UWAGA! Odległość montażu lameli od podłogi powinna wynosić min. 2 cm – lamele nie powinny opierać się o podłoże. W razie potrzeby nanieś na ścianę linie pomocnicze.
 • Oznacz pionowe linie startowe w równych odstępach, co ~60 cm. Następnie za pomocą poziomicy oznacz na ścianie linie poziome.
 • Zmierz szerokość ściany w poziomie i dotnij listwy montażowe (kantówki) do wymaganej długości.
 • W listwie montażowej nawierć otwory w równych odstępach, co ~70 cm, następnie powiększ otwory pogłębiaczem do drewna.
 • Za pomocą ołówka zaznacz na powierzchni ściany miejsce na otwory. Nawierć otwory w ścianie.
 • Listwy montażowe zamontuj w poziomie za pomocą kołków rozporowych.
 • Delikatnie rozpakuj panel Linea Outdoor z opakowania tak, aby nie uszkodzić produktu.
 • Jeśli panel jest zbyt długi, zmierz długość ściany w pionie. Dotnij panel do wymaganej długości, uwzględniając min. 2 cm odstęp od podłoża. W miejscu cięcia wygładź krawędź za pomocą kostki ściernej.
 • Za pomocą poziomicy wyznacz na ścianie linie pionowe. Ołówkiem nanieś na listwy montażowe linie pomocnicze.
 • Przykręć panele Linea Outdoor do listew montażowych.
 • W przypadku instalacji na narożach, zasłoń miejsce łączenia dedykowanym narożnikiem. Przykręć narożnik do ściany.
 • Główki śrub możesz ukryć za pomocą zaślepek w kolorze paneli.