Oferta przetargowa

OFERTA PRZETARGOWA
na realizację
USŁUG: OCHRONY MIENIA I MONITORING PRZEDSIĘBIORSTWA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i monitoring przedsiębiorstwa.
2. Obiekt: Jełowa, ul. Dworcowa 8.
3. Obiekt ma być objęty ochroną przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Ochrona 1 osobowa.
5. Elektroniczny system kontroli obchodów z możliwością raportowania obchodów na dowolny adres mailowy.
6. Zabezpieczenie techniczne i monitoring obiektu.

II. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Pełne dane oferenta.
2. Ofertę cenową.
3. Propozycje rozwiązań.
4. Referencje.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Miejsce i sposób składania ofert:
– w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@stegu.pl lub
– w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego w recepcji.
2. Termin: do 18.12.2017 r.

Oferta przetargowa