Komunikat Zarządu z dnia 02.11.2016 r. o podpisaniu planu połączenia spółek Stegu Sp. z o.o. i Kolip 2 sp. z o.o.

Pragniemy poinformować, że w dniu 2 listopada 2016 r. nastąpiło podpisanie planu połączenia spółki Stegu Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej ze spółką Kolip sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej oraz spółką Kolip 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej. Połączenie nastąpi w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy i polegać będzie na przeniesieniu całego majątku spółek przejmowanych (Kolip sp. z o.o. oraz Kolip 2 Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (Stegu Sp. z o.o.) bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na udziały spółki przejmującej oraz bez zmiany umowy spółki przejmującej.

Jesteśmy przekonani, że czerpiąc z najlepszych praktyk i doświadczeń wszystkich łączących się spółek oraz korzystając z synergii wynikającej z integracji podmiotów, będziemy mogli dostarczać Państwu produkty o jeszcze wyższej jakości.

Dane spółki:

KOLIP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,

kraj POLSKA, woj. OPOLSKIE, powiat OPOLSKI, gmina ŁUBNIANY, miejsc. JEŁOWA

ul. DWORCOWA, nr 8, miejsc. JEŁOWA, kod 46-025, poczta JEŁOWA

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 0000630813

NIP 5213661567

Wysokość kapitału zakładowego. 100 000,00 ZŁ

Do pobrania: Plan połączenia STEGU sp. z o.o., Kolip sp. z o.o. i Kolip 2 sp. z o.o.