Płytka Parma z fugą – chroniona wspólnotowym wzorem przemysłowym nr RCD002374322-0001.

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Stegu Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej jest uprawniona do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego nr RCD002374322-0001, którego przedmiotem są płytki o nazwie handlowej PARMA /płytka z fugą/. Oznacza to, że wyłącznie Stegu sp. z o.o. ma prawo produkować, oferować oraz wprowadzać do obrotu płytki chronione ww. wzorem wspólnotowym.

Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że obrót oryginalnymi płytkami produkowanymi przez Stegu Sp. z o.o. jest dozwolony na każdym etapie sprzedaży, w szczególności dozwolona jest sprzedaż odbiorcom końcowym przez sprzedawców detalicznych. Natomiast naruszenie praw wyłącznych należących do Stegu ma miejsce we wszystkich przypadkach nieuprawnionego użycia wzoru, tj. gdy płytki nie zostały wyprodukowane przez Stegu sp. z o.o. lub za jej zgodą. Naruszenie stanowi nie tylko użycie wzorów identycznych jak ww. wzór Stegu Sp. z o.o., ale także wzorów do niego podobnych w stopniu wywołującym podobne ogólne wrażenie.

Naruszenie praw wyłącznych Stegu Sp. z o.o. oraz zasad uczciwej konkurencji może nastąpić przez produkcję, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport a także używanie produktu, w którym ww. wzór jest zawarty bądź zastosowany, jak też jego składowanie w ww. celach. Przy czym oznaczanie płytek inną nazwą handlową niż używana przez Stegu sp. z o.o. (tj. PARMA) lub wskazywanie ich rzeczywistego producenta NIE wyłącza naruszenia praw przysługujących Stegu sp. z o.o.

Stegu Sp. z o.o. jako uprawnionej do ww. wzoru wspólnotowego w przypadku naruszenia jej praw służy szeroki katalog roszczeń we wszystkich przypadkach naruszenia dokonanego przez osoby trzecie, w tym przez producentów, sprzedawców hurtowych oraz detalicznych.

Informujemy, że powyższy komunikat stanowi materiał informacyjny a ocena prawna każdego przypadku będzie dokonywana odrębnie z uwzględnieniem okoliczności sprawy.

Zarząd Stegu sp. z o.o.