Żywy kolor

  • Na zewnątrz
  • Na zewnątrz

Akcesoria

Żywy Kolor jest białym wodorozcieńczalnym impregnatem na bazie sylikonów do powierzchniowej hydrofobizacji wewnątrz i na zewnątrz budynków.

STOSOWANIE:
Żywy Kolor jest przeznaczony do impregnacji: porowatych betonowych płytek STEGU, parapetów i daszków STEGU jak również piaskowca, klinkieru, bloczków gipsowych, dachówek itp.
Przed przystąpieniem do prac powierzchnię suchą oczyścić z kurzu, brudu,
oleju, smarów itp. Powierzchnie które nie będą impregnowane np. szyby, części metalowe, drewniane, kamień polerowany itp. należy starannie zabezpieczyć. Przed użyciem wymieszać. Płytki STEGU impregnować razem ze spoiną co najmniej po 7 dniach po zakończeniu prac. Impregnować przy suchej nie deszczowej pogodzie i temperaturze od +5 do +25°C. Nowe wylewki betonowe lub tynki można impregnować nie wcześniej niż po 24-30 dniach po wykonaniu tych prac.

UWAGA: Impregnat może wpłynąć na zmianę odcienia płytki. Zaleca się uprzednie wykonanie próby na niezamontowanej płytce lub w mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia, czy zmiana kolorystyki jest akceptowalna.

NAKŁADANIE:
Żywy Kolor można nanosić pędzlem lub metodą natryskową. Impregnat musi być nakładany równomiernie, przy mocno chłonnych powierzchniach nakładać dwukrotnie sposobem mokre na mokre (warstwę dodatkową nakładać w zależności od chłonności temperatury otoczenia i powierzchni nie później niż po 20 minutach). Impregnowana powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

WYDAJNOŚĆ:
8-10 m2 z opakowania przy jednokrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności
impregnowanego materiału i techniki nanoszenia.

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w pomieszczeniach suchych o temp. +5 do +30°C w oryginalnych
opakowaniach. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).