Stone Shine

  • Na zewnątrz
  • Na zewnątrz

Akcesoria

STONE SHINE jest białym, wodorozcieńczalnym impregnatem dekoracyjno-ochronnym na bazie silikonu do powierzchniowej hydrofobizacji. Nadaje impregnowanym powierzchniom niepowtarzalny efekt połysku od perłowego do kryształowego.

ZASTOSOWANIE:

STONE SHINE jest przeznaczony do impregnacji płytek gipsowych i betonowych do wewnątrz i na zewnątrz budynków.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed przystąpieniem do prac powierzchnie suchą należy oczyścić z kurzu, brudu, oleju, smarów itp. Powierzchnie, które nie będą impregnowane np. szyby, części metalowe, drewniane, kamień polerowany itp. należy starannie zabezpieczyć. Przed użyciem wymieszać. Na płytki gipsowe i betonowe nanosić jednokrotnie (tylko jedną warstwę, nie nakładać sposobem mokre na mokre, mogą wystąpić różnice w odcieniach) metodą natryskową. Impregnowana powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. Płytki impregnować przy suchej, nie deszczowej pogodzie i temperaturze od +5 do +25°C razem ze spoiną co najmniej po 21 dniach po zakończeniu prac. Po zakończeniu prac dokładnie wypłukać spryskiwacz.

UWAGA: Impregnat może wpłynąć na zmianę odcienia płytki. Zaleca się uprzednie wykonanie próby na niezamontowanej płytce lub w mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia, czy zmiana kolorystyki jest akceptowalna.

WYDAJNOŚĆ:

do 10 m² z opakowania 1 litr. Zużycie środka zależy od chłonności impregnowanego materiału.

PRZECHOWYWANIE:

Impregnat należy przechowywać w pomieszczeniach suchych o temperaturze +5 do +30°C w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO:

P 102 – chronić przed dziećmi.
P280 – stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy