Klej PowerFLEX

  • Do wewnątrz

Akcesoria

AKRYLOWY KLEJ DO ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH STEGU, w szczególności desek elastycznych EasyFLEX

  • Gotowy do użycia
  • Zużycie w zależności od rodzaju podłoża do 2,5 kg/m2
  • Do wewnątrz i na zewnątrz

Stosować na podłożach nośnych, czystych, pozbawionych pozostałości środków antyadhezyjnych. Docelową powierzchnię klejenia należy zagruntować środkiem STEGU GRUNT. Przed użyciem klej należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej konsystencji. Nie wolno rozcieńczać kleju wodą. Klej nakładać pacą zębatą 4 mm. Optymalny zakres stosowania: + 15’C do +25’C. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach.

Czas schnięcia kleju (osiągnięcia parametrów użytkowych) od 3 do 5 dni w zależności od temperatury i warunków zewnętrznych.

Chronić przed mrozem oraz nasłonecznieniem.

Transport i magazynowanie w temperaturze nie niższej niż +5’ C.

STEGU PowerFLEX