WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż lameli na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów oraz kolorów produktu po montażu nie będą uwzględniane. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości lameli pochodzących z jednej partii produkcyjnej daje gwarancję powtarzalności koloru i usłojenia.

PODŁOŻE

  • Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić odpowiednią ilość lameli oraz kleju montażowego lub łączników mechanicznych (wkrętów) – w zależności od wybranej metody montażu. Przed finalną aplikacją zalecamy ułożenie próbnego wzoru na podłodze lub rozrysowanie na ścianie linii pomocniczych.
  • Wszystkie podłoża przed klejeniem lameli powinny być nośne, suche i czyste – bez kurzu, resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów. Powłoki niestabilne należy usunąć.
  • Przy montażu sufitowym, sprawdź nośność konstrukcji. W przypadku montażu dużej ilości paneli, pamiętaj by zawsze instalować je do profili konstrukcyjnych lub innych elementów wzmacniających konstrukcję.

INSTRUKCJA MONTAŻU

  • Przygotuj narzędzia do montażu: ołówek, poziomicę, metrówkę, nożyk, klej montażowy i wyciskacz do kleju, precyzyjną piłę do cięcia drewna.
  • Delikatnie rozpakuj panel z opakowania tak, aby nie uszkodzić produktu.
  • Zanim przystąpisz do montażu, możesz rozrysować na ścianie linie pomocnicze.
  • Dotnij lamel do wymaganej długości z użyciem piły do drewna lub zleć tę usługę.
  • Oczyść suchą szmatką powierzchnię klejenia lameli z ewentualnego pyłu. Następnie nałóż klej sinusoidalnie lub liniowo kilkoma pasmami co ok. 50 cm, zachowując dystans od krawędzi panelu, tak, aby uniknąć wypłynięcia kleju poza panel.
  • Przyłóż lamel w odpowiednim miejscu, mocno go dociskając do podłoża. W razie konieczności, przed upływem 10 minut od przyklejenia panelu do ściany możemy poprawić jego położenie przesuwając w poziomie bez odrywania.
  • UWAGA! Odległość montażu lameli od podłogi wynosi min. 3 mm – lamele nie powinny opierać się o podłogę.