Zapytanie ofertowe nr 2/12/2017/BGK dotyczące budowy nowej linii do zalewania płytek betonowych.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że firma STEGU  Sp z o.o. z siedzibą w Jełowej rozpoczyna proces budowy nowej linii do zalewania płytek betonowych związanej z rozbudową zakładu.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym nr 2/12/2017/BGK (wraz z załącznikami od nr 1 do 7), które szczegółowo precyzuje warunki oraz sposób przygotowania i złożenia przedmiotowej oferty.

Ze względu na okres świąteczny przedłużamy termin składania ofert do dnia 17 stycznia 2018r. do godziny 14:00.

Liczymy na Państwa zainteresowanie i współpracę.

Zapytanie ofertowe 07.12.2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Szczegółowa specyfikacja

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Umowa o zakazie ujawniania informacji

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

ZAŁĄCZNIK NR 4- Wykaz robót

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz osób

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Formlarz oferty