Celem projektu jest rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstwa i globalne promowanie marki.

CHARAKTERYSTYKA FINANSOWA PROJEKTU

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU:       1 902 046,28
WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA:
PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA: