WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

 • Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
 • Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednora­zowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
 • Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy do­bierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
 • Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5oC.
 • Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.
 • UWAGA: Firma STEGU nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

PODŁÓŻE

 • Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowied­nią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz powinny być równe, suche i oczyszczone z resz­tek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
 • Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

 • Na powierzchni należy nakreślić linię określającą POZIOM BAZOWY. W przypadku pełnej elewacji należy wykreślić linie zamkniętą wokół całego domu. Od niego będziemy rysować linie pomocnicze poziome i pionowe.
 • Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych – unikając nieładnych łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
 • Klejenie rozpoczynamy przyklejając co drugi rząd płytek:
  • Rysujemy poziome linie na ścianie o odległość równej podwójnej wysokości płytki i podwójnej grubści fugi, czyli: 2 x wysokość płytki + 2 x grubość fugi (zalecana 10 mm). Przykładowo dla płytki LOFT jest to 14,4 cm.
  • Na ścianach o długości powyżej 5 metrów nakreśla się również pionowe linie kontrolne w odległości czterech długości płytki i czterech grubość fugi, czyli: 4 x długość płytki + 4 x grubość fugi (zalecana 10 mm). Przykładowo dla płytki LOFT jest to 86 cm.
  • Kleimy płytki wzdłuż linii.
 • Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc kolejne rzędy płytek z przesunięciem o 1/2 szerokości płytki względem poprzedniego rzędu (nie należy kleić płytek jedna pod drugą w pionowym rzędzie).
 • Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna albo metalu..
 • Klej ELASTIK lub GIPSOLEP nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.

FUGOWANIE

 • Po całkowitym wyschnięciu kleju (w przypadku całej elewacji ok. 14 dni po zakończeniu kle­jenia) nanosimy fugę w szczeliny pomiędzy płytkami zgodnie z instrukcją na opakowaniu fugi. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując fugę o grubości mniejszej niż grubość płytki.
 • W celu zachowania jednolitego koloru, fugowanie jednej ściany najlepiej wykonywać w tym samym dniu lub przy tej samej pogodzie. Nałożona fuga uzyskuje wytrzymałość po co naj­mniej 21 dniach – szczegółowe instrukcje na opakowaniu fugi.

KONSERWACJA

 • Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem STEGU ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpre­gnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.

MATERIAŁY I NARZĘDZIA

 • PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
  • Grunt STEGU
  • Rękawice
  • Papier do zabezpieczenia podłogi
  • Nożyk
  • Pędzel do gruntowania
  • Wiaderko
 • KLEJENIE
  • Klej ELASTIK lub GIPSOLEP
  • Szpachelka z zębami
  • Piłka do drewna do cięcia płytek gipsowych
  • Tarka
  • Poziomica
  • Miarka
  • Ołówek
 • FUGOWANIE
  • „Zaprawa do spoinowania” lub „Zaprawa do klinkieru” firmy STEGU
  • Kielnia
  • Fugownica
  • Widerko z wodą
  • Wiertarka z końcówką mieszającą
 • KONSERWACJA
  • Impregnat „Żywy Kolor do Kamienia” firmy STEGU
  • Spryskiwacz