Zobacz film instruktażowy, pokazujący układanie płytek gipsowych firmy STEGU:

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

 • Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnie do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi w przypadku płytek fugowych oraz impregnatu zabezpieczającego.
 • Jeżeli istnieje możliwość zakupienia narożników do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej na odpady. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancje powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
 • Nieznaczne różnice wymiarów i kolorów płytek są wynikiem stosowania naturalnych surowców i tradycyjnej technologii produkcji, co przekłada się na naturalny wygląd zarówno samych produktów, jak i pokrytych nimi powierzchni.
 • Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
 • Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5o
 • Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek dla tego należy przed klejeniem dokładnie przeczytać instrukcje na opakowaniu.
 • UWAGA: Firma STEGU nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

PODŁOŻE

 • Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę, oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
 • Przed klejeniem należy ścianę w miarę potrzeby wyrównać zaprawą wyrównującą.
 • Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

 • Klejenie płytek należy rozpocząć od zaplanowania ich ułożenia i rozmierzenia powierzchni zarówno w poziomie, jak i w pionie, w celu uniknięcia nieestetycznych docinek i wstawek na narożach, w miejscach reprezentacyjnych, przy suficie lub podbitce.
 • Podczas klejenia należy stale kontrolować poziom ułożenia warstwy płytek oraz osiowość spoin pionowych.
 • Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. tarki do styropianu.
 • Klejenie rozpoczynamy od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łaty poziomu na wysokości nie przekraczającej wysokości płytki, tj. nad podłogą.
 • Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc kolejne rzędy płytek z przesunięciem o 1/2 szerokości płytki względem poprzedniego rzędu (nie należy kleić płytek jedna pod drugą w pionowym rzędzie).
 • Do klejenia płytek gipsowych należy używać jedynie klejów przeznaczonych do wyrobów gipsowych np. POWERELASTIK firmy STEGU itp. Kleje aplikujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.
 • Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna lub metalu.

KONSERWACJA

 • Po zakończeniu prac, po całkowitym wyschnięciu zapraw klejowych i spoin, wyklejoną powierzchnię można zaimpregnować środkiem ułatwiającym utrzymanie czystości, np. ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy STEGU Środek impregnujący może zmienić odcień płytki, dlatego przed wykonaniem impregnacji warto wykonać test na niewbudowanej płytce, aby sprawdzić czy efekt jaki zachodzi po zastosowaniu środka jest zadowalający.

MATERIAŁY I NARZĘDZIA

 • PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
  • STEGU GRUNT
  • Rękawice
  • Papier do zabezpieczenia podłogi
  • Nożyk
  • Pędzel do gruntowania
  • Wiaderko
 • KLEJENIE
  • Klej POWERELASTIK firmy STEGU
  • Szpachelka z zębami
  • Piłka do drewna do cięcia płytek gipsowych
  • Tarka
  • Poziomica
  • Miarka
  • Ołówek
 • KONSERWACJA