WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

 • Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
 • Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału. Zakupienie jednora­zowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
 • Różnice w zabarwieniu pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu. Płytki należy do­bierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
 • Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5oC i wyższa niż +25oC.
 • Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.
 • UWAGA: Firma STEGU nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

PODŁOŻE

 • Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niestabilne należy usunąć.
 • Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

 • Ze względu na kształt płytki klejenie można rozpocząć od dowolnego miejsca, ale zalecane jest, aby rozpoczynać od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych.
 • W przypadku płytki CALABRIA płytki wykonane są w kilku rozmiarach. Pakowane są w karton o tej samej wartości montażowej, ale o różnych fakturach zewnętrznych.
 • Klejona powierzchnia płytki wymaga usunięcia nalotu powstałego w trakcie pro­dukcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej.
 • Płytki należy wyklejać jednocześnie z kilku kartonów, zachowując odstępy na fugę.
 • Klej MULTIELASTIK lub ELASTIK nakładamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju.
 • Cięcie płytek można wykonywać tarczą diamentową lub tarczą do kamienia.

FUGOWANIE

 • Po całkowitym związaniu kleju można przystąpić do spoinowania. Najlepiej zastosować fugę RUSTICAL lub CLASSIC firmy Stegu. Nanosimy fugę w szczeliny pomiędzy płytkami zgodnie z instrukcją na opakowaniu fugi. Płytki fugujemy do 1/2 grubości płytki.
 • W celu zachowania jednolitego koloru, fugowanie jednej ściany najlepiej wykony­wać w tym samym dniu lub przy tej samej pogodzie. Nałożona fuga uzyskuje wytrzymałość po co najmniej 21 dniach.

KONSERWACJA

 • Po zakończeniu prac wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych.

MATERIAŁY I NARZĘDZIA

 • PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
  • Grunt STEGU
  • Rękawice
  • Papier do zabezpieczenia podłogi
  • Nożyk
  • Pędzel do gruntowania
  • Wiaderko
 • KLEJENIE
  • Klej ELASTIK (należy dodać cement w proporcjach klej-cement 3:1) firmy STEGU
   lub MULTIELASTIK firmy STEGU
  • Szpachelka z zębami
  • Piła z tarczą diamentową do cięcia płytek betonowych
  • Tarka
  • Poziomica
  • Miarka
  • Ołówek
 • FUGOWANIE
  • „Zaprawa do spoinowania” lub „Zaprawa do klinkieru” firmy STEGU
  • Kielnia
  • Fugownica
  • Widerko z wodą
  • Wiertarka z końcówką mieszającą
 • KONSERWACJA
  • Impregnat „Żywy Kolor do Kamienia” firmy STEGU
  • Spryskiwacz