WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

 • Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnię do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi oraz impregnatu zabezpieczającego.
 • Jeżeli istnieje potrzeba zamontowania narożników, to do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej materiału.
 • Zakupienie materiałów (w szczególności płytek i narożników) z jednej partii produkcyjnej minimalizuje możliwość nabycia produktów różniących się, w ramach dopuszczalnych przez normy jakości zakresach, odcieniem lub wymiarami.
 • Nieznaczne różnice wymiarów i kolorów płytek są wynikiem stosowania naturalnych surowców i tradycyjnej technologii produkcji, co przekłada się na naturalny wygląd zarówno samych produktów, jak i pokrytych nimi powierzchni.
 • Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
 • Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5oC i wyższa niż +25o
 • Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek, dlatego przed klejeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję na opakowaniu.
 • UWAGA: Firma STEGU nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

PODŁOŻE

 • Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę oraz powinny być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – powłoki niesta­bilne należy usunąć.
 • Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU GRUNT.

KLEJENIE

 • Klejenie płytek należy rozpocząć od zaplanowania ich ułożenia i rozmierzenia powierzchni zarówno w poziomie, jak i w pionie, w celu uniknięcia nieestetycznych docinek i wstawek na narożach, w miejscach reprezentacyjnych, przy suficie lub podbitce.
 • W pierwszej kolejności należy wykleić narożniki, a następnie układać płytki pełnymi warstwami, od dołu do góry powierzchni. Pierwszej warstwy nie należy opierać na podłożu, lecz z zachowaniem minimalnego 1 cm odstępu od podłoża. Pracująca pod wpływem zmian temperatury, wilgoci i obciążeń podłoga lub nawierzchnia z kostki brukowej może wywierać nacisk na powierzchnię ściany, w wyniku czego płytka może ulec odspojeniu.
 • Podczas klejenia należy stale kontrolować poziom ułożenia warstwy płytek oraz osiowość spoin pionowych.
 • Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc kolejne rzędy płytek z przesunięciem o 1/2 szerokości płytki względem poprzedniego rzędu. Nie należy kleić płytek jedna pod drugą w pionowym rzędzie.
 • Do klejenia płytek betonowych należy używać klejów przeznaczonych do klejenia okładzin betonowych lub z kamienia naturalnego, np. POWERELASTIK.
 • Cięcie płytek należy wykonać na sucho, używając piły z tarczą do cięcia betonu, żelbetu lub kamienia naturalnego.
 • Jeśli miejsca cięć pozostają widoczne, można je pomalować impregnatem koloryzującym lub farbą akrylową dobraną do koloru płytki.
 • W przypadku klejenia płytek na zewnątrz na systemie ociepleń należy odpowiednio przygotować podłoże.

KONSERWACJA

 • Po zakończeniu prac, po całkowitym wyschnięciu zapraw klejowych i spoin, wyklejoną powierzchnię można zaimpregnować środkiem ułatwiającym utrzymanie czystości, np. ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA firmy Stegu. Środek impregnujący może zmienić odcień płytki, dlatego przed wykonaniem impregnacji warto wykonać test na niewbudowanej płytce, aby sprawdzić czy efekt jaki zachodzi po zastosowaniu środka jest zadowalający.

MATERIAŁY I NARZĘDZIA

 • PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
  • STEGU GRUNT
  • Rękawice
  • Papier do zabezpieczenia podłogi
  • Nożyk
  • Pędzel do gruntowania
  • Wiaderko
 • KLEJENIE
  • Klej POWERELASTIK firmy STEGU
  • Paca zębata 6×6 mm lub 8×8 mm
  • Piła z tarczą diamentową do cięcia płytek betonowych
  • Tarka
  • Poziomica
  • Miarka
  • Ołówek
 • KONSERWACJA