Płyty na gruncie / na podbudowie z kruszywa:

 • Usunąć warstwę trawy, humus i korzenie.
 • Usunąć ok. 25 cm warstwę ziemi.
 • Ułożyć ok. 15 cm warstwę kruszywa łamanego (frakcja 4-16 mm), a następnie zagęścić.
 • Ułożyć 3-5 cm warstwę podsypki z użyciem kruszywa łamanego (frakcja 2-4 mm; tzw. przesiewka), zagęścić i uformować płaszczyznę oraz ewentualne spadki.
 • Zamocować obrzeża typu EKO BORD mini 27 mm.
 • Wypełnić przestrzenie między płytami drobnym kruszywem, piaskiem lub zaprawą komponentową.
 • Zabezpieczyć nawierzchnię impregnatem.

Płyty na gruncie / na podbudowie z zaprawy:

 • Usunąć warstwę trawy, humus i korzenie.
 • Usunąć ok. 20 cm warstwę ziemi.
 • Ułożyć ok. 10 cm warstwę kruszywa łamanego (frakcja 2-16 mm), a następnie zagęścić.
 • Ułożyć ok. 4-6 cm warstwę zaprawy drenażowej.
 • Powlec powierzchnię kładzenia płyty szlamem sczepnym.
 • Ułożyć płyty z zachowaniem min. 5 mm odstępów, wyprowadzić płaszczyzny lub spadki i pozostawić do związania na 24 h.
 • Przestrzenie między płytami pozostawić puste lub wypełnić zaprawą komponentową.
 • Suchą i czystą nawierzchnię zabezpieczyć impregnatem.

Płyty na podłożu nieprzepuszczalnym typu beton:

 • Na czystej i suchej powierzchni płyty betonowej wykonać izolację przeciwwilgociową, np. w postaci folii w płynie.
 • Na wyschniętej warstwie izolacji ułożyć 4-6 cm warstwę zaprawy drenażowej.
 • Za pomocą pędzla lub wałka malarskiego powlec powierzchnię kładzenia płyty szlamem sczepnym.
 • Ułożyć płyty z zachowaniem min. 5 mm odstępów, wyprowadzić płaszczyzny lub spadki i pozostawić do związania na 24 h.
 • Przestrzenie między płytami pozostawić puste lub wypełnić zaprawą komponentową.
 • Suchą i czystą nawierzchnię zabezpieczyć impregnatem.